Wat is een AED?

Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Dit betekent dat de AED zelfstandig kan bepalen of een schok noodzakelijk is.

De AED is een belangrijk onderdeel van de overlevingsketen bij een hartstilstand. De overlevingsketen bestaat uit een aantal schakels die elkaar opvolgen. Hoe sneller de schakels worden doorlopen, hoe groter de overlevingskans van het slachtoffer.

De overlevingsketen bestaat uit de volgende schakels:

  1. Directe hulpverlening door omstanders
  2. Vroegtijdige alarmering van professionele hulpdiensten
  3. Snelle reanimatie
  4. Snelle inzet van een AED
  5. Snelle inzet van professionele hulpdiensten

De AED is een belangrijke schakel in de overlevingsketen. De AED kan binnen enkele minuten na een hartstilstand worden ingezet. Dit vergroot de overlevingskans van het slachtoffer.

AED

Meer informatie?